MYD Kimya Logo

MYD'de İşe Alım Süreci

MYD'de İşe Alım Süreci

Şirketimizin kurum kültürü ve değerlerine, aranan pozisyonunun niteliklerine uygun adayları bünyemize kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Seçme ve yerleştirme sürecindeki temel çalışma prensibimiz kısa sürede en doğru adaya ulaşmaktır. Şirketimizde işe alım ihtiyacı belirlendikten sonra, her pozisyon için belirlenmiş nitelik ve yetkinliklerden yola çıkarak iç ve dış kaynak araştırması yapılır. İnsan Kaynakları biriminde toplanan başvurular ilk değerlendirmeye tabi tutulur ve uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilir.

İnsan kaynakları yetkilisi ve ilgili departman yöneticisiyle yetkinlik bazlı görüşmelerle adayın işe uygunluğu değerlendirilir. Pozisyonun gerektirdiği durumlarda kişilik, yetenek ve yabancı dil testleri uygulanır. Değerlendirmeler sonucunda uygun görülen adaya iş teklifi yapılır. 

İşe başlayan adaylara görevin gerektirdiği oryantasyon programı uygulanır ve kurum kültürüne uyumu izlenir.