MYD Kimya Logo

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

TEKNİK SERVİS

Yüksek mesleki tecrübeye sahip ve üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun nitelikli kişilerden oluşan personel kadromuz ile her türlü teknik problemde yanınızdayız. 

Laboratuarlarımızda Yapılan Test Ve Analizler

Kimyasal Karakterizasyon Testleri

Antiperoksit enzim aktivite tayini
Haşıl enzim aktivite tayini
Fiksatör testleri
Dispergatör  testleri
Egalizatör  testleri
Islatma testleri
İyon tutucularda Fe tutma kapasatise
İyon tutucularda Ca Tutma kapasitesi
Yağ sökücü testleri
Yumuşatıcı testleri
Yüzey gerilimi ölçümleri
Islatma performans testleri
Köpük  testleri
Ceres Red Yağ sökme testleri
Stabilizasyon Testleri
İyonik Yapı 
Katı madde ( nem tayini )
Karl Fisher su tayini
Fosfonatlarda % Aktif Asit ( Aktif  Madde)
Kükürt Tayini
Kapilarite testi
Dragendorf Testi ( noniyonik  tayini)

Kumaş Performans Testleri

Kumaş üzerinde demir iyon tayini
Güç tutuşurluk testleri (NFPA-701,BS 5852, BS 5438, BS 5867, 16 CFR 1610, EN 532;1995) 
Su ve Yağ İticilik testleri
Kumaşta demir tayini
Kumaşta katalitik bozunma testi
Antistatiklik ölçümü
Kumaşta kükürt tayini
Metilen mavisi
Kumaşlarda sertlik tayini
Kumaşta pH ölçümü
Fenolik Sararma testleri
Haslık testleri
Kumaşta mushroom testi
Kumaşta haşıl tayini
Kumaş boyama
Kumaşta hata analizleri
Kumaşta leke ( silikon veya yağ) analizleri
OPU % tayini

Analitik Kimya Testleri

Peroksit % tayini
Permanganat % tayini
Asit % tayini
Alkali % tayini
su analizleri (toplam demir-toplam sertlik-sülfür-bakır-sülfat-alkalinite-serbest klor-klorür testi)
Gravimetrik Sülfat tayini
Mg, Ca  % tayini
Karbonat % tayini
Serbest Klor % tayini
Amonyak % tayini
Uçuculuk testi
Viskosite ölçümleri
pH ve İletkenlik ölçümleri

Deri Grubu İçin Yapılan Analizler

Su analizleri
Atıkdan kromoksit analizi
Kromlu deriden kromoksit analizi
Yünden yağ analizi
Pikle ve kromlu deriden yağ analizi
Islatmada organizma sayımı
Krast ve kromdan küf ekimleri
Mikroskoplu yapı ve leke inceleme


SEVKİYAT

Siparişler, sevkiyat birimimiz tarafından çoğunlukla kendi araçlarımızla hızlı ve güvenilir bir şekilde ve istenilen sürede müşterilerimize ulaştırılmaktadır. 

TİCARİ ÜRÜN

Siparişlerinizde yükleme öncesi talep halinde uluslararası akredite laboratuarlar tarafından onaylı yükleme yapılmaktadır.