MYD Kimya Logo

Temel Politikalarımız

Temel Politikalarımız

Müşteri Memnuniyeti Politikamız:

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim motivasyon kaynağımızdır.

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetler ile memnuniyetlerini sağlama öncelikli hedefimizdir.

Müşteri şikayetleri ile başa çıkma konusunda personelimiz yetkilidir. Ve ilgili eğitimlerle sürekli desteklenmiştir.

Müşteri memnuniyeti politikamız şirket kültürümüzün ve değerlerimizin en önemli parçasını oluşturmaktadır ve tüm çalışanlarımız tarafından desteklenmektedir.

Müşteri şikayetlerini en başından sonuna kadar takip eder ve çözümden memnun kalıp kalmadıklarını devamlı kontrol ederiz.

Müşterilerimizin mevcut ürünlerinin revize edilmesi, verimliliklerinin arttırılması veya yenilikçi ürünler  sunulması sürecinde,  AR-GE, Teknik servis, üretim personelimiz birer çözüm mühendisi gibi çalışır.

Tüm ön büro ekibimiz şikayetlerin alınması/kayıt edilmesi konularında, müşteri politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında eğitilmiştir. Bilgi sahibidir.

Mevcut sistemimizde tüm çalışanlarımız, müşterimizin ihtiyaç duyduğu çözümü yerinde tespit etme ve çözümün uygulanmasındaki tüm süreci kolaylaştırmakla ve hızlandırmakla yetkilendirilmiştir.

Müşterilerimizin memnuniyeti için sadece anlık çözümler üretmiyor, şikayetlerin kökenine inip tekrarlanmaması için önlemler almaktayız. Tüm çözümlerimiz kurumsal hafızamızda kayıt edilmekte, istendiğinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikalarımız:

Müşteri taleplerini zamanında, istenilen şekilde, uygun fiyat ve teknik servis garantisi ile karşılamak,

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında ar-ge çalışmaları ile yeni ürün formülasyonu elde etmek ve mevcut ürün performanslarının artırılmasını sağlamak,

Sürekli eğitim ve sosyal faaliyetler ile personel gelişimini ve motivasyonunu sağlamak,

Gerekli iş güvenliği önlemleri ile birlikte sürdürülebilir yaşam için hammaddeden ürüne çevreye duyarlı, ekolojik üretim gerçekleştirmek,