MYD Kimya Logo

Temel Politikalarımız

Temel Politikalarımız

Müşteri Memnuniyeti Politikamız:

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim motivasyon kaynağımızdır.

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetler ile memnuniyetlerini sağlama öncelikli hedefimizdir.

Müşteri şikayetleri ile başa çıkma konusunda personelimiz yetkilidir. Ve ilgili eğitimlerle sürekli desteklenmiştir.

Müşteri memnuniyeti politikamız şirket kültürümüzün ve değerlerimizin en önemli parçasını oluşturmaktadır ve tüm çalışanlarımız tarafından desteklenmektedir.

Müşteri şikayetlerini en başından sonuna kadar takip eder ve çözümden memnun kalıp kalmadıklarını devamlı kontrol ederiz.

Müşterilerimizin mevcut ürünlerinin revize edilmesi, verimliliklerinin arttırılması veya yenilikçi ürünler  sunulması sürecinde,  AR-GE, Teknik servis, üretim personelimiz birer çözüm mühendisi gibi çalışır.

Tüm ön büro ekibimiz şikayetlerin alınması/kayıt edilmesi konularında, müşteri politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında eğitilmiştir. Bilgi sahibidir.

Mevcut sistemimizde tüm çalışanlarımız, müşterimizin ihtiyaç duyduğu çözümü yerinde tespit etme ve çözümün uygulanmasındaki tüm süreci kolaylaştırmakla ve hızlandırmakla yetkilendirilmiştir.

Müşterilerimizin memnuniyeti için sadece anlık çözümler üretmiyor, şikayetlerin kökenine inip tekrarlanmaması için önlemler almaktayız. Tüm çözümlerimiz kurumsal hafızamızda kayıt edilmekte, istendiğinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikalarımız:

MYD Kalite politikamız, yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara aynı anda uyarak, müşterilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak tam anlamıyla müşterilerimizi memnun etmektir. Organizasyonunun tüm seviyelerinde kalıcı müşteri odağını teşvik ederek, müşterilerin tedarikçileri olarak MYD’ye olan tam güvenini sürdürmeyi kuvvetle hedefliyoruz. MYD, ürün kalitesine yönelik artan ürün sorumluluğu ve müşteri talebine yönelik eğilimlerin tamamen farkındadır.

MYD Çevre Politikamız kapsamında, müşterilerimizi ürünlerimizin çevre ve güvenlikle ilgili özellikleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendiririz ve bu özellikler hakkındaki bilgilerimizi sürekli olarak geliştirmeye çalışırız. Çalışanlarımıza, topluma ve çevreye karşı sorumluluk sahibi olarak, yetkililerin talep edebileceğinin ötesinde gerekli ek önlemleri alır ve bu önlemleri kanun kapsamının yanında kendi sorumluluğumuzda uygularız.

MYD personeli seçilir, eğitilir ve bu taahhüdü yerine getirmek için gerekli kaynaklar sağlanır. Çalışanlarımız kendilerine ve çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluklarının bilincinde olup, İSG Politikamızın ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. Faaliyetlerimizden etkilenen çalışanlara karşı sorumluluk alarak, uygun süreç ve programların kullanılması ve önleme yoluyla iş sağlığı ve güvenliği sağlarız. Bizim için, sağlık ve çevrenin korunması ile iş ve güvenlik, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere tam uyum içinde hareket etmek anlamına gelir.

Taahhütlerimiz:

Entegre yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarımız çerçevesinde faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek topluma, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza katma değer oluşturarak faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Değerlerimiz:

Müşteri odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
Üstün iş ahlakı: Ticari ve sosyal ilişkilerimizde dürüst ve açık olmak.
Çevreye ve topluma saygı: Çevre konusunda tüm yasal koşulları sağlamak, çevre kirliliğine sebep olacak unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.
Çalışan sağlığına saygı: Çalışan sağlığı ve güvenliği doğrultusunda tüm yasal ve diğer koşulları yerine getirmek, kontrol altına almak.
Kaynak yönetimi ve verimlilik: Tüm süreçlerde her türlü kaynak kullanımını optimize ederek ve verimliliği ön plana çıkararak sürdürülebilir bir gelişim sağlamak.
Teknoloji ile çalışmak: Dünyadaki gelişmeleri, teknolojiyi, her türlü yeniliği araştırmak ve takip etmek.
Katılımcı yönetim anlayışı: Çalışanlara saygı ve açık iletişimi, karar alma mekanizmalarında ön planda tutan yönetim anlayışını sürdürmek ve geliştirmek.
Takım çalışması: Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak, ben değil biz bilinci ile çalışmak ve takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek.